نوشته‌ها

مبل اِل رودُز(کشیده)

مبل اِل رودُز(کشیده) :

یک مبل با ظرافت است. مدل مبل اِل رودُز (کشیده) با یک طرف ال کوتاه تر و مدل مبل اِل رودُز با یک طرف ال بلند تر متفاوت از هم هستند همچنین دارای ارتفاع مناسب از زمین و هماهنگی رنگ در بازوها و پوشش چرم بوده که باعث ایجاد آسایش می شود. علاوه بر این بدون نیاز به جابه جایی بسادگی تبدیل به یک تخت می شود.

ادامه مطلب …