آدرس : تهران – بزرگراه صدر ، ابتدای خروجی منظریه ، خیابان شهید عرفاتی غربی ، پلاک 8
کد پستی : 1939993411
تلفن : 778969992 – 778969991 – 22793973
تلفکس :22793978

آدرس سایت : http://sadeghifurniture.com