فروشگاه مرکزی :

تهران ، یافت آباد شرقی، مجتمع کورش ،طبقه طلایی ، فروشگاه بیدل چوب

تلفن : 66153220-66153226

ایمیل : bidelchoob@gmail.com