شماره تماس: 02176217475

شماره تماس: 02176217475

همراه:09122170228

نشانی: تهران منطقه صنعتی خرمدشت خیابان دهم غربی شماره 1019

ایمیل: info@aisamobl.com

تلگرام:09198338379

تلگرام: www.telegram.me/AisaMobl

ایسنتاگرام: www.instagram.com/aisamobl

 سایت:aisamobl.com